Integritetspolicy

Inledning

Som "registeransvariga" (vilket innebär att vi är ansvariga för att bestämma vilken personlig information vi samlar om dig och av vilka skäl vi använder den), åtar sig tombola (International) plc att skydda och respektera din integritet.

Läs följande policy för att förstå hur vi samlar in och använder information om användare av vår hemsida, tombolabingo www.tombola.se, inklusive versioner av våra webbplatser som ses på mobiltelefoner, surfplattor eller andra elektroniska enheter (benämnda som "webbplatserna").

Integritetspolicyn bör läsas i samband med tombolas Villkor och eventuella ytterligare villkor som läggs ut på webbplatserna.

Om du har några frågor angående din personliga information eller några frågor angående denna praxis, vänligen kontakta oss på [email protected]

Insamlad information

Vi samlar in information från dig när du besöker vår hemsida, använder vår appar, deponerar pengar hos oss, spelar våra spel, kontaktar oss via telefon eller e-post eller mottar en kommunikation från oss. Tillhandahållandet av information till oss är frivillig, men om du inte ger oss transaktionsinformation eller preferensinformation kan vi emellertid inte tillhandahålla vår tjänst eller delar av den till dig eller ge dig uppdateringar.

 

Kategori av personuppgifter

Exempel på dina personuppgifter

Kontaktinformation

Namn, adress, e-postadress, telefonnummer

Transaktionsinformation

Kontaktinformation, tillsammans med ditt användarnamn, online-kontoinformation, insättningar gjorda och utbetalda, placerade insatser, betalningsuppgifter, eventuella meddelanden vi har om dina inköp, spelade spel

Juridisk information

Ditt födelsedatum, bedrägerikontroller eller flaggor som höjts om dina transaktioner, betalningskortavslag, klagomål

Preferensinformation

Dina marknadsföringsinställningar, dina kontoinställningar inklusive eventuella standardinställningar, eventuella preferenser som vi har observerat, till exempel vilka typer av erbjudanden som intresserar dig, eller de områden på vår webbplats som du besöker.

Kommunikation med oss

Kommunikation vi kan ha med dig, oavsett om det rör sig om en transaktion eller inte. Observera att samtal till vår kundtjänst kan komma att registreras

Frivillig information

Eventuell frivillig information som du ger oss, t.ex. ditt kön, svar på undersökningar eller tävlingar, dina favorittyper av online-spel.

Observerad information

Detaljer om dina surfaktiviteter på vår hemsida, till exempel de sidor, produkter eller områden på vår webbplats som du besöker, eller vilken länk som har tagit dig till vår webbplats från vår e-postkommunikation eller andra webbplatser.

 

Denna information kan vara identifierbar för dig eftersom du är inloggad på ditt konto, eller eftersom vi har samlat in detaljer om din IP-adress eller den enhet som du har använt för att komma åt webbplatsen. Detta kommer även att samla in den geografiska regionen som din enhet rapporterar till oss att du befinner dig i.

 

Kundspecifikt: När du är inloggad på ditt konto samlar vi information om din enhet (tillverkare och modell) och från din webbläsare, till exempel webbläsartyp och version, din IP-adress (för att validera plats) och användaragent för webbläsare (för att förbättra din upplevelse på webbplatsen) och vi genererar en unik enhetsidentifierare för dig på tombola eller använder den aktuella enhetsidentifieraren som genereras av iOS och Android när du använder appen. Vi använder globala och sessionsspårningscookies för bedrägeri och spårning av användarresan för att maximera användarupplevelse och flödet genom våra webbplatser och vi använder begärancookies för att hjälpa oss att diagnostisera om användarna har några problem på webbplatserna. För mer information om cookies, se vår Cookiespolicy.

 

Webbplatsanvändare = Google Analytics anonyma insamling av tid spenderad på webbplatsen, kundresan på webbplatsen och vilka webbplatser användare kommer ifrån och går till utan att koppla det till specifika användare

 

Vi håller denna information säkert på våra servrar i Irland.  Spelare kan använda tombolabingo och arkadwebbplatser med samma inloggningsuppgifter.

Syften

Vi använder de personuppgifter vi samlar om dig för olika ändamål. För att göra detta måste vi förlita oss på specifika "lagliga grunder" för bearbetning av personuppgifter. I tabellerna nedan anges hur vi behandlar olika uppgifter om dig, en förklaring till syftet med bearbetningen och de specifika rättigheterna i relation till dina personuppgifter vilka kan bero på hur vi behandlar dem.

 

 

Laglig grund och syfte

Vilka personuppgifter använder vi?

Samtycke: att skicka direktreklam i enlighet med de inställningar du väljer när du registrerar dig för att få uppdateringar, betalprodukter eller via vårt preferenscenter.

 

Att samla in vissa personuppgifter om dig via cookies eller annan liknande teknik, vilket beskrivs mer fullständigt i vår Cookiespolicy.

 

Kontaktinformation

 

 

Observerad information

 

Åligganden av vårt kontrakt med dig: Att ta betalt för våra tjänster och att ge service till dig, att ta itu med kundsupportfrågor och tillhandahålla kundservice eller eventuella efterförsäljningstjänster.

 

Transaktionsinformation

 

Att följa lagliga skyldigheter: För att bekräfta din identitet och din ålder, att spara poster som krävs enligt lagen eller bevisa vår överensstämmelse med lagar, inklusive skattelagstiftning, konsumentskyddslagar, våra lagkrav och dataskyddslagar. Att ge information till brottsbekämpande organisationer eller andra myndigheter där vi är skyldiga att göra det.

 

Juridisk information, transaktionsinformation, kommunikation (i förekommande fall), preferensinformation endast om det finns reklam- och cookiepreferenser

Våra legitima intressen: För vår interna företagsadministration, hantera spelarkonton, inklusive att underhålla generella register över kunder, försäljning, kundvård och andra interaktioner, och att övervaka, undersöka och skydda äkta kunder och vår verksamhet från bedrägerier för att minimera risken för att falsk information används och för bedragare som missbrukar kortuppgifter. Detta är nödvändigt för att vi ska kunna fungera effektivt, ta itu med eventuella problem som kan uppstå, skydda oss mot framtida rättsliga krav och oss själva och andra mot bedrägliga transaktioner.

 

För att hantera alla tävlingar eller andra kampanjer som du har valt att delta i.

 

För att publicera ditt användarnamn om du är en vinnare på vår hemsida och på våra sociala medier.

 

Att rikta vår direktreklam till dig (i de fall du har samtyckt till att ta emot den): Det innebär att vi använder den information du tillhandahåller oss och som vi observerar från dina samspel med oss för att skapa en bättre bild av typen av erbjudanden och produkter/tjänster vi kan erbjuda som du kanske är intresserad av, så att de meddelanden du får är mer relevanta för dig. Utan den här informationen kan vi bara skicka generisk kommunikation till dig, och vi vill helst inte fylla upp din inkorg! Vi anser att detta är berättigat eftersom du har kontroll över huruvida du får vår direktreklam, genom vårt preferenscenter och varje gång vi kontaktar dig.

 

För att förbättra vår reklamaktivitet mer generellt: Det innebär att vi använder information om dig och våra andra kunder för att se vad som fungerar och vad som inte fungerar vad gäller våra reklamaktiviteter eller vår försäljningsutveckling. Detta, så att vi kan göra våra webbplatser, produkter och erbjudanden mer relevanta för våra kunder i allmänhet och för att förbättra din online-upplevelse och de produkter vi erbjuder. Vi kommer också att använda information som tillhandahålls av din enhet angående den plats den rapporterar att du befinner dig på för att kunna rekommendera den geografiskt avsedda webbplatsen.

 

Vi övervakar kundanvändningen av våra tjänster för att identifiera kunder som kan behöva stöd och för att erbjuda stöd till kunder (inklusive genom att ställa in och övervaka gränser för insatser/insättningar) vad gäller användningen och användningsfrekvensen av våra online-spel, vilket krävs av spelkommittén.

Transaktionsinformation, juridisk information, kommunikation, preferensinformation

 

 

 

Kontaktinformation, preferensinformation, kommunikation, frivillig information

 

Kontaktinformation

 

 

 

Transaktionsinformation, preferensinformation
Kommunikation, preferensinformation, frivillig information, observerad information

 

 

 

 

Transaktionsinformation, preferensinformation
Kommunikation, preferensinformation, frivillig information, observerad information

 

 

 

Transaktionsinformation
Kontaktinformation
Observerad information

 

Begär dina rättigheter.

Vem delar vi personuppgifter med och var är de? Om vår behandling av dina personuppgifter är baserad på ditt samtycke, har du rätt att återkalla ditt samtycke när som helst. Om du bestämmer dig för att återkalla ditt samtycke kommer vi att sluta behandla dina personuppgifter för det ändamålet, såvida det inte finns någon annan laglig grund som vi kan förlita oss på - i så fall kommer vi att meddela dig det.Återkallelse av ditt samtycke påverkar inte någon av vår behandling fram till dess.

När vår behandling av dina personuppgifter är nödvändig för våra legitima intressen kan du när som helst motsätta dig denna behandling. Om du gör det måste vi påvisa antingen en övertygande anledning till varför vår behandling ska fortsätta, vilket strider mot dina intressen, rättigheter och friheter eller att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna upprätta, utöva eller försvara en rättslig fordran.

 

Din rättighet

Vad betyder det?

Begränsningar och villkor för din rättighet

Rätt till åtkomst

På vissa villkor har du rätt att få tillgång till dina personuppgifter (det här kallas vanligen "krav på tillgång till uppgifter”).

 

 

 

Om möjligt bör du ange vilken typ av information du vill se för att informationen ska kunna uppfylla dina förväntningar.

Vi måste kunna verifiera din identitet. Din begäran får inte påverka andra människors rättigheter och friheter, t.ex. personuppgifter och sekretessrättigheter för andra personer.

 

Rätt till dataportabilitet

På vissa villkor har du rätt att erhålla de personuppgifter som du har lämnat till oss och som behandlas av oss automatiskt, i ett strukturerat, allmänt använt maskinläsbart format.

 

 

 

Om du utövar denna rätt ska du om möjligt ange vilken typ av information du vill ha (och vart vi ska skicka den) för att säkerställa att informationen vi skickar uppfyller dina förväntningar.

Denna rätt gäller endast om bearbetningen är baserad på ditt samtycke eller på vårt kontrakt med dig och när bearbetningen utförs med automatiska medel (dvs. inte för pappershandlingar). Det täcker endast de personuppgifter som du har lämnat till oss.

Rättigheter i relation till felaktiga personliga eller ofullständiga uppgifter

Du kan bestrida korrektheten eller fullständigheten av dina personuppgifter och få dem korrigerade eller kompletterade, beroende på vad som är tillämpligt.

Vi uppmanar dig att meddela oss om eventuella ändringar av dina personuppgifter så snart de uppstår, inklusive ändringar i dina kontaktuppgifter, telefonnummer.

 

Denna rätt gäller endast dina egna personuppgifter. När du utövar denna rätt, var vänlig och var så specifik som möjligt.

 

 

 

 

Rätt till begränsning av databehandling

På vissa villkor har du rätt att göra invändningar mot eller begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Som nämnts ovan gäller denna rättighet där vår behandling av dina personuppgifter är nödvändig för våra legitima intressen. Du kan också invända mot vår behandling av dina personuppgifter för direktreklam.

Rätten att bli raderad

På vissa villkor har du rätt att få dina personuppgifter raderade (även känd som "rätten att bli bortglömd"), t.ex. om dina personuppgifter inte längre behövs för de syften som den samlades in eller då den relevanta behandlingen är olaglig.

Vi kan kanske inte radera dina personuppgifter, om vi till exempel behöver (i) följa en laglig skyldighet, eller (ii) utöva eller försvara rättsliga krav.

 

 

Rätt att återkalla samtycke

Som nämnts ovan, där vår behandling av dina personuppgifter är baserad på ditt samtycke har du rätt att återkalla ditt samtycke när som helst.

 

Om du återkallar ditt samtycke kommer detta bara att gälla för framtida behandling.

 

 

Om du har en fråga eller oro gällande din integritet och rättigheter på tombola, tveka inte att kontakta oss. 

Telefonnummer: + (46)200880159

E-post:[email protected]

Om du vill utöva någon av dina rättigheter, vänligen kontakta dataskyddssansvarig:[email protected]

Du har också rätt att lämna in ett klagomål hos din lokala tillsynsmyndighet. I Sverige är detta Datainspektionen och mer information finns på https://www.datainspektionen.se/.

 

Vem delar vi personuppgifter med och var är de?

Dina personuppgifter kan behandlas av oss och/eller våra affärspartners och leverantörer som agerar underentreprenörer för vissa tjänster på våra vägnar för de ovan angivna syftena. Vi delar till exempel information med säkerhetsverifieringsföretag i syfte att hantera kort/betalning, identitets- och säkerhetskontroll (kundens kreditvärdighet förblir opåverkat) eller utredningar på Tombolas vägnar.  

Sådana tredje parter har endast tillgång till personuppgifter i syfte att utföra de tjänster som specificerats i den tillämpade överenskommelsen, eller för att följa gällande lagar och inte för något annat ändamål.  

Vi kommer att ha en överenskommelse med våra tjänsteleverantörer som kommer att begränsa hur de kan hantera din personliga information och kräva att de håller den säker.  

Vi kan också använda tjänsteleverantörer på mindre direkta sätt, till exempel i tillhandahållandet av våra betalnings- och finanssystem eller för bedrägeribekräftelse. Vi kan utbyta information med andra företag och organisationer för åldersverifiering, datarensning, bedrägeribekämpning, kreditkontroll och/eller riskbegränsning.

Om du har begått bedrägeri eller lurat företaget eller någon tjänst inkluderat spelmanipulation eller betalningsbedrägeri, inklusive stulna kreditkort eller bedräglig verksamhet (inklusive ”chargeback” eller upphävning av betalningsinstruktion) eller penningtvätt, förbehåller vi oss rätten att dela denna information, inklusive din identitet med andra webbplatser för online-spel, banker, kreditföretag och -byråer. 

Datasäkerhetslagstiftning i länderna i Europeiska unionen, Norge, Island och Liechtenstein, (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) är samma eller mycket likartade.  Vi har kallat detta område "Europa" för att underlätta. Om det är nödvändigt för oss att överföra din personliga information utanför Europa kommer överföringen endast ske om vi använder en metod som är godkänd som integritetsskyddad av datasekretessreglerna i Europa:

 • det land till vilket personuppgifterna ska överföras har godkänts av dem;
 • mottagaren av personuppgifterna är i USA och har certifierat att de kommer att följa Privacy Shield-regelverket för att skydda personuppgifter som godkänts av dem;
 • mottagaren av personuppgifterna är juridiskt bunden att skydda din personliga information enligt bindande företagsregler som godkänts av dem;
 • vi har kontrollerat med mottagaren att det finns ett avtal för att skydda dina personuppgifter, med hjälp av en mall som godkänts av dem;
 • överföringen behövs av en annan anledning som godkänts av dem, till exempel att göra en internationell leverans av ett pris på din begäran; eller
 • där du uttryckligen samtycker till överföringen.

Om någon tjänsteleverantör är baserad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, kommer vi att se till att leverantören antingen har undertecknat EU/USA:s Privacy Shield, eller att vi har ett lämpligt avtal för internationell överföring av personuppgifter med dem.  

Vi kan dela några av dina personuppgifter med en potentiell köpare eller köpare av någon del av vår verksamhet på grundval av våra legitima intressen och vår köpares intressen, så att de på ett lämpligt sätt kan värdera verksamheten och bedöma eventuella risker och fortsätta att göra affärer med dig efter förvärvet.

Dessutom kan vi vara skyldiga enligt lag eller domstol att lämna viss information om dig eller eventuella överenskommelser som vi kan ha med dig till relevant lagstiftande, brottsbekämpande myndighet och/eller andra behöriga myndigheter. Vi kan också behöva dela din information för att upprätthålla eller tillämpa våra juridiska rättigheter enligt allmänna avtalsvillkor.

 

Hur länge behåller vi din information?

Om du är vår kund kommer vi att behålla dina personuppgifter under den period som ditt konto förblir aktivt och sedan ditt konto blir inaktivt så länge det behövs i samband med både våra och dina juridiska rättigheter och skyldigheter. Det kan innebära att vi lagrar vissa typer av personuppgifter längre än andra.

Vi kommer endast bevara dina personuppgifter under en begränsad tid. Detta beror på ett antal faktorer, såsom: 

 • de lagar och förordningar som vi måste följa, särskilt lagkrav som är relaterade till våra online-spellicenser;
 • om vi är i en rättslig eller annan typ av tvist med varandra eller någon tredje part;
 • vilken typ av information vi har om dig; och
 • om vi uppmanas av dig eller en tillsynsmyndighet att behålla dina personuppgifter av en giltig anledning.

Eventuella personuppgifter i arbetsrelaterad korrespondens eller register kan behållas längre, beroende på lagringsperioden för den fil som dina personuppgifter hålls på.

Ditt konto

Tillgång till din personliga kontoinformation är begränsad till dig med ditt unika användarnamn och lösenord. Alla detaljer lagras under strikt övervakning. Vi vill säkerställa att våra spelare känner fullt förtroende för oss och göra tombola till en trevlig upplevelse.

 

Säkerhet

Vi har genomfört lämpliga säkerhetspolicyer och regler och förstår fullt ut vikten av informationssäkerhet och behovet av att lagra det på rätt sätt. Vi lagrar all personlig information inom ett säkert nätverk. Detta innebär att data, som skickas fram och tillbaka mellan din dator och våra system, är säkrade med kryptering med öppen nyckel. Din dator utbyter viktig information med våra servrar för att skapa en privat konversation som bara din dator och våra servrar kan förstå.

Våra länkar med våra förmedlingsnoder för bankbetalningar använder teknik för att säkert överföra betalningsinformation. De har i sin tur säkra krypterade länkar mellan sig själva och alla större banker för att tillåta att betalningen behandlas. Tombolas anställda har INTE tillgång till din fullständiga kredit-/betalkortsinformation.

 

Skydd av barn

Tjänsterna på tombola är inte avsedda för eller riktade till personer under 18 år. Alla som lämnar sin information till oss via våra webbplatser intygar att de är över 18 år. Vi förbehåller oss rätten att komma åt och verifiera all information som du lämnat till oss. Om vi blir medvetna om att en minderårig har försökt eller har lämnat in personuppgifter via webbplatserna, kommer vi att vidta åtgärder för att ta bort sådan information från våra register.

Reklamkontakt

 • Du kan när som helst välja bort meddelanden som erbjuder kommersiella varor eller tjänster genom att justera dina kontaktinställningar på "Mitt konto" på webbplatsen eller genom att skicka en begäran till [email protected] i enlighet med vår integritetspolicy.  
 • Efter 48 timmar får du inte längre reklam via post/ e-post/SMS. Vi kan dock fortfarande behöva kommunicera med dig när det gäller kontoinformation, prisuppföljning och andra operativa frågor och du samtycker till att fortsätta att ta emot dessa kontokommunikationer även efter att du har avstått från kommersiella erbjudanden.

Ändringar i vår policy

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera denna sekretesspolicy när som helst men vill inte störa dig vid mindre ändringar. Vi kommer därför endast att tillhandahålla en ny integritetspolicy när vi gör några uppdateringar med betydande inverkan på din integritet som du borde veta om. Den senaste integritetspolicyn och dess uppdateringar är alltid tillgänglig på våra webbplatser för att du ska kunna kolla upp. Vi kan också komma att meddela dig på annat sätt lite nu och då angående vår användning av din personliga information. 

Kontaktinformation

Telefonnummer: +(46)200880159
E-post: [email protected]
Senast updaterad: 30 November 2018 

 

Ja
Nej